Forslag til ny tros- og livssyns lov vil styrke ULK

Forslaget til den nye loven om tros- og livssyn vil åpne opp for at trossamfunnets religiøse lære ikke trenger være forenelig med det norske lovverket, og dette åpner for at vi i Den Universale Livskirken kan gjeninnføre grunnleggende verdier i vår tro.

For det første mener vi i Den Universale Livskirken at alle våre medlemmer bør være klare til å forsvare sin tro, sitt trosfellesskap og sin familie med alle tilgjengelige lovlige midler, og vi mener vi har grunnlag for dette ståstedet både med hensyn til bibelen og vår nordiske kultur og historie.

Vi mener også at det er viktig at man har et klart skille på menn og kvinner, og de ulike rollene kvinner og menn skal ha i vårt samfunn. Vi anser det som en synd å leve ut en homofil legning, men anser det som Guds oppgave å straffe dette, og at våre medlemmer ikke skal legge seg oppi andre folks livsstil så lenge vedkommende ikke er medlem av vårt trossamfunn eller forsøker å påtvinge sitt livssyn på oss.

Den Universale Livskirken mener det er flere måter folk kan uttrykke sin tro på, og vi anerkjenner derfor folk som måtte tro på de norrøne verdensmaktene som en del av vår kirke så sant de anerkjenner den eneste sanne Gud.

Med de norrøne verdensmaktene mener vi de såkalte norrøne gudene som vi mener kan beskrives som naturånder/engler som er den ene sanne Guds sendebud og jordens vaktmestere.

Den Universale Livskirken er en kirke for troen på menneskets spesielle plass i skaperverket, og ideen om at Gud skapte verden som en del av seg selv, og at vi slik Jesus Kristus forklarte det:

“Jesus sa: Hvis lederne dine sier til deg: Se! Riket er i himmelen!” Da vil fuglene være der før du er. Hvis de sier at kongeriket er i havet, vil fisken være der før du er. Rettere sagt er riket i deg og det er utenfor deg. “

Bibelen

Vi mener dette gir oss grunnlag til å hevde at Gud er den kraften som ER universet.

Author: Redaksjonen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *