Om oss

Den Universale Livskirken er et Norsk kristent trossamfunn som ønsker å stå opp for vår nordiske kristne kulturarv, og for bevarelsen av de kristne verdiene vårt nordiske samfunn i stor grad er bygget opp rundt.

Vi mener det er på tide at vi som kristne ikke lar oss skremme til stillhet eller lar statskirkens falske prester og prestinner forkynne en sosialistisk vranglære om hva kristendommen er og hva som står i bibelen.

Den sosialistiske kristendommen statskirken har stått for de siste 100 årene har ført til et forfall av det norske samfunnet og den norske storfamilien.

Bli med oss i gjenoppbygningen av en ny Nordisk kirke.